Achtergrond

 

In 2004 startten de Vakgroep Agogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en het Departement Gezondheidszorg van de Hogeschool Gent een onderzoek naar de noden en behoeften van 60-plussers in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS). Intussen brachten de Ouderenbehoefteonderzoeken de leefsituatie van 64737 ouderen uit 138 Vlaamse en 2 Waalse steden en gemeenten in kaart.

Maar hoe is het project ontstaan?

Het Participatiedecreet

Het Vlaamse Parlement keurde op 21 april 2004 het decreet houdende ‘de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’ goed. Via dit decreet wilde men de participatie aan het lokale beleid stimuleren. Het wordt dan ook vaak kortweg het participatiedecreet genoemd. Gemeenten werden daardoor gestimuleerd om een ouderenbeleidsplan op te stellen en om initiatieven te bevorderen die de inspraak van ouderen op het beleid garandeert. Het resultaat was dat heel wat gemeenten startten met de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleidsplan. Daarvoor hadden zij echter cijfermateriaal nodig dat niet voorhanden was.

Vraag naar ondersteuning opmaak ouderenbeleidsplan

Het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS) en het provinciebestuur West-Vlaanderen constateerden dat gemeenten en seniorenadviesraden vragende partij waren voor ondersteuning bij de opmaak van een ouderenbeleidsplan. Om tegemoet te komen aan deze vraag werd door onderzoekers van de opleiding Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, de Hogeschool Gent (departement Gezondheidszorg Vesalius) en het provinciebestuur West-Vlaanderen beslist een netwerk te ontwikkelen tussen ouderen, lokale ouderenadviesraden, ouderenorganisaties, professionelen, lokale beleidsvoerders, provinciale beleidsvoerders en onderzoekers. Deze stuurgroep stelde zich drie doelen: een systeem ontwikkelen om evidence based beleid te voeren, ouderen betrekken in lokaal beleid en processen van lokale gemeenschapsvorming versterken. (zie Doelstellingen).