Peer-research

 

De vragenlijsten worden verzameld door een uniek systeem van peer-research. Dit wil zeggen dat de enquêtes verzameld werden door ‘peers’ of ‘leeftijdsgenoten’ van de respondenten. In het ouderenbehoefteonderzoek komt het erop neer dat oudere vrijwilligers andere ouderen uitnodigen om mee te doen aan het onderzoek.

Dit systeem heeft verscheidene voordelen:

  • Respondenten voelen zich minder bedreigd (vb. In vergelijking met een professional van een studiebureau die voor de deur staat)
  • Oudere enquêteurs kunnen zich beter inleven in de situatie van de respondenten.
  • Dit systeem van peer-research zorgt voor een zeer hoge first-responsgraad. Afhankelijk van gemeente tot gemeente, vulde 65% tot 85% ouderen die gecontacteerd werden de vragenlijst in.

Binnen elke gemeente participeren gemiddeld 30 tot 50 vrijwilligers aan het project. Deze worden gerekruteerd via een specifiek, getrapt, rekruteringssysteem. Eenmaal er voldoende vrijwilligers gevonden zijn, krijgen de enquêteurs een scholing. Daarin worden richtlijnen gegeven over de inhoud van de vragenlijst en de manier waarop men de vragenlijsten moet verdelen. Daarna draagt de enquêteur de verantwoordelijkheid voor het verspreiden en ophalen van een aantal vragenlijsten. Als oudere vragen hebben, of assistentie nodig hebben voor de vragenlijst kan de vrijwilliger de vragenlijst ook mondeling afnemen. Nadat uiteindelijk alle vragenlijsten terug binnengebracht zijn, worden de data ingetikt door een personeelslid van de gemeente of het OCMW of een vrijwilliger in speciaal daartoe gecreëerde software.