Vragenlijst

 

De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS), lokale ouderenorganisaties, medewerkers van de provincie West-Vlaanderen en lokale besturen. Deze stuurgroep maakte de keuzes welke thema’s opgenomen moesten worden in de vragenlijst. Daarop ging het wetenschappelijke team van de Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool Gent op zoek naar wetenschappelijke vragen om deze thema’s te bevragen.

Uiteindelijk werd het een uitgebreide vragenlijst waarin volgende thema’s aan bod komen.

 • Sociodemografische indicatoren
 • Huisvesting en woningonaangepastheid
 • Buurtbetrokkenheid, buurtproblemen en buurtvoorzieningen
 • Sociale netwerken en eenzaamheid
 • Onveiligheidsgevoelens en ouderenmisbehandeling
 • Mobiliteit
 • Gezondheid, zorg en vallen
 • Informatieverstrekking en tevredenheid over gemeentelijke dienstverlening
 • Zingeving en ouderdomsbeeld
 • Problemen waarmee men geconfronteerd wordt
 • Vrijetijdsactiviteiten van senioren, cultuurparticipatie, participatie in verenigingsleven (o.a. seniorenverenigingen), en vrijwilligerswerk
 • Politieke betrokkenheid en invloed
 • Mediagebruik
 • Redenen van pensionering