Team 

Naam: Prof. dr. Dominique Verté
Email: Dominique.Verte@vub.ac.be
Opleiding: Graduaat in psychiatrische verpleegkunde, Licentiaat & doctoraat in de Medisch- sociale Wetenschappen, richting sociale gerontologie
Onderzoeksthema’s: Politieke en sociale participatie van ouderen, vrijwilligerswerk, buurtontwikkeling, huisvesting, kwaliteit van de zorg, kwetsbaarheid, mobiliteit, ouderenmishandeling, etc. 
 

Nico De WitteNaam : Prof. dr. Nico De Witte
Email: Nico.DeWitte@hogent.be
Opleiding: Graduaat in verpleegkunde, licentiaat in de Medisch-sociale Wetenschappen richting Sociale Gerontologie, doctoraat in Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Kwetsbaarheid, ondervoeding en vallen bij ouderen, kwaliteit van leven, kwaliteit van de zorg, eenzaamheid, huisvesting, etc. 


Naam:
Prof. dr. Liesbeth De Donder
Email: Liesbeth.de.donder@vub.ac.be
Opleiding: Licentiaat in de Agogische Wetenschappen, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen,   richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Onveiligheidsgevoelens, sociale participatie en sociale inclusie, ouderenmis(be)handeling en kwaliteit in de zorg, participatieve onderzoeksmethodologieën, etc.

 

Naam: dr. Sarah Dury
Email: sarah.dury@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Vrijwilligerswerk, maatschappelijke participatie, sociale netwerken, sociale inclusie en exclusie, etc.

 

Naam: dr. An-Sofie Smetcoren
Email: asmetcor@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen (+ diploma van de specifieke lerarenopleiding), doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: huisvesting (woonkwaliteit, woningaanpassing, alternatieve woonvormen, gehechtheid), leeftijdsvriendelijke buurten, verhuisgeneigdheid, ouderen met migratieachtergrond, ouderen in stedelijke context, etc. 

Dorien Brosens

Naam: dr. Dorien Brosens
Email: dorien.brosens@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: participatie, detentie, gedetineerden, educatie, veranderingsprocessen

 

Sofie Van Regenmortel
Naam:
dra. Sofie Van Regenmortel
Email: sofie.van.regenmortel@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Sociale inclusie en exclusie, cultuurparticipatie, participatievemethodieken, ageism, levensverhalen, etc.

 

Foto Tinie KardolNaam: Prof. dr. Tinie Kardol
Email: mjmkardol@hotmail.com
Opleiding: Gezondheidswetenschapper, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: kwaliteitszorg, organisatie van de zorg en innovatie binnen woonzorgcentra, formele en informele zorg, competentiezorg, actief ouder worden, etc.

 
 

Foto Tine Buffel

Naam: dr. Tine Buffel
Email: tine.buffel@manchester.ac.uk
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: betekenis van de buurt en gemeenschap voor ouderen, verstedelijking & vergrijzing, leeftijdsvriendelijke buurten, inclusie en exclusie, oudere migrantenpopulaties, etc. 

Eva DierckxNaam: prof. dr. Eva Dierckx
Email: Eva.dierckx@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Klinische Psychologie, doctoraat in de Psychologische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Dementie, depressie, multidimensionele kwetsbaarheid, persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd, negatieve affecten, etc.  

Naam + foto: dra. Emily Verté
Email: Emily.verte@vub.ac.be
Opleiding:  Master in de Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Kwetsbaarheid, veranderingsmanagement en –processen,    participatieve methodieken, kwaliteit in de zorg, eenzaamheid bij ouderen, etc.


Naam: 
dra. Deborah Lambotte
Email: deborah.lambotte@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen, Master in de Communicatiewetenschappen
Onderzoeksthema’s: Formele en informele zorg, kwetsbaarheid, rol en ondersteuning van mantelzorgers, etc. 


Naam:
drs. Bram Fret
Email: Bram.fret@vub.ac.be
Opleiding: Master in Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Empowerment, Actief ouder worden, kwetsbaarheid, kwaliteit van de zorg, formele zorg, etc.

 

Naam: drs. Daan Duppen
Email: Daan.duppen@vub.ac.be
Opleiding: Graduaat Sociale Verpleegkunde (+postgraduaat ouderenzorg), master in Management Zorg en Beleid in de Gerontologie
Onderzoeksthema’s: Sociale netwerken en relaties, kwetsbaarheid, leeftijdsvriendelijke  buurt, kwaliteit in de zorg, etc. 


Naam + foto: drs. Minne Huysmans
Email: Minne.Huysmans@vub.ac.be
Opleiding: Graduaat in de Orthopedagogie (+ postgraduaat Bemiddeling en postgraduaat Cultuur en Economie), Master in de Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: Minderjarige vluchtelingen in grootstedelijke context, burgerschap, jeugd, stedelijke context, etc.  

Foto van Free De Backer

Naam: dr. Free De Backer
Email: Free.de.backer@vub.ac.be
Opleiding: Master in de Agogische Wetenschappen, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen,  richting Agogische Wetenschappen
Onderzoeksthema’s: kunsteducatie binnen en buiten de schoolcontext, relatie tussen kunsteducatie en  zelfregulerend leren, ontwikkelen van educatieve innovaties, culturele participatie van ouderen en tussen  generaties, dynamieken van levenslang leren, etc.


Naam: drs. Renfeng Wang
Email: renfeng.wang@vub.ac.be
Opleiding:
Onderzoeksthema’s: leeromgevingen voor ouderen (University of the Third Age), levenslang leren, drempels tot educatie op latere leeftijd, leeftijdsvriendelijke buurt, etc. 


Naam: dra. Tina Pan
Email: Tina.pan@vub.ac.be
Opleiding:
Onderzoeksthema’s:


Naam: prof. dr. Maurice De Greef
Email: ricedegreef@gmail.com
Opleiding: Diploma Culturele en Maatschappelijke vorming (+specialisatie in Educatie en Drama), master in Onderwijskunde, doctoraat in de Onderwijskunde
Onderzoeksthema’s: levenslang leren, volwassenenonderwijs, senioreneducatie, sociale inclusie, laagopgeleide leerders, laaggeletterdheid, etc.

 


Naam: drs. Stefaan De Smet
Email: Stefaan.DeSmet@hogent.be
Opleiding: Graduaat in de psychiatrische verpleegkunde, licentiaat in de gerontologie
Onderzoeksthema’s: noden van oudere gedetineerden & geïnterneerden, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, kwaliteit van leven, etc.

Foto Willem EliasNaam: Prof. dr. Willem Elias

Opleiding: 
Willem Elias behaalde zijn Ph.D. in Filosofie in 1989 met een proefschrift over de relatie tussen hedendaagse kunst en educatie. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel ook klassieke talen, moraalwetenschappen, vrijetijdsagogiek en wetenschapsontwikkeling en aan de Rijksuniversiteit te Leiden andragologie en museologie.