Publicaties

Boeken

Belgian Ageing Studies. 10 jaar onderzoek voor en door ouderen (2015).
Editors: Dominique Verté en Nico De Witte. 


De publicatie kan besteld worden via: deborah.lambotte@vub.be 

 

Samen de stoep op. Over sociale cohesie en ouderen (2012).
Auteurs: Nico De Witte, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, An-Sofie Smetcoren, Dorien Brosens, Tine Buffel, Eva Dierckx en Dominique Verté.
De publicatie kan besteld worden via frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen (2012).
Auteurs: Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol en Dominique Verté

Te bestellen op de website van uitgeverij Vanden Broele. 

 

Doe mee! Over ouderen en maatschappelijke participatie (2011).
Auteurs: Verté Dominique, Dury Sarah, De Donder Liesbeth, Buffel Tine en De Witte Nico

Te bestellen op de website van de provincie West-Vlaanderen.

 

 

Klaar? Actie! Over ouderen en cultuurparticipatie (2010).          Auteurs: Verté Dominique, De Mette Tom, De Pauw Wim, De Witte Nico, De Donder Liesbeth, Buffel Tine, Dury Sarah, Lobelle Ine en Elias Willem                                                                 

Te bestellen op de website van uitgeverij Vanden Broele

 

Schaakmat of aan zet? Monitor voor lokaal ouderenbeleid in Vlaanderen (2007).                                                                        Auteurs: Verté Dominique, De Witte Nico en De Donder Liesbeth 

Te bestellen op de website van uitgeverij Vanden Broele.

 

Artikels 

Hieronder vindt u een selectie van artikels (Nederlandstalig en Engelstalig)

Nederlandstalige artikels en hoofdstukken in boeken

2016

2015 

Claes, B., & Brosens, D. (2015). Verdiepingen en verschuivingen in het hulp- en dienstverleningslandschap aan gedetineerden. Reflecties bij het nieuwe strategische plan 2015-2020. Panopticon, 36(6), 519-534.

Brosens, D., & De Donder, L. (2015). Participatie van oudere gedetineerden aan hulp- en dienstverlening. Geron, 17(1), 32-35.

De Donder, L. (2015). Ger┼Źns septembernummer 2014  gewikt en gewogen in Vlaanderen. Geron, 17(1), 69-72.

De Donder, L., Van Hauwaert, E., De Witte, N., De Muyter, F., & Verté, D. (2015). Vroegdetectie van ouderenmis(be)handeling: de ontwikkeling van een risicotaxatie-instrument in Vlaanderen. In Ook in de beste families: Geweld op oudere personen (pp.115-134). Brussel: VUBPRESS/Politeia. 

De Donder, L.,  Van Regenmortel S., Van den Brink, D. Smets, H., Hillenga, L. & Broers, J. (2015). Training bevordert kwaliteitsvolle zorg in Europa: WeDO too! Geron, 17(4), 64-66.

De Donder, L., & Van Regenmortel, S. (2015). Werken aan kwaliteitsvolle zorg in Europa? WeDO too!, Actueel, 16(4), 22-23.

Duppen, D. (2015). Rusten in het groen. Lokaal, 8(5), 34-35.

Smetcoren, A.S., De Donder, L.,  Van Regenmortel S., Dury, S., De Witte, N., Kardol, M.J.M., & Verté, D. (2015). Woonsituatie van ouderen in Vlaanderen: detecteren van kwetsbare groepen. In De Decker, P., Meeus, B., Pannecoucke, I., Schillebeeckx, E., Verstraete, J. & Volckaert, E. (Eds.), Woonnood in Vlaanderen: Feiten/Mythen/voorstellen (pp.183-194). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Teugels, H., Deruytter, K., De Donder, L., & Dury, S. (2015). Pensioensparen met Het BuurtPensioen. Geron, 17(2), 35-38.

2014

Brosens, D., De Donder, L., & Verté, D. (2014). Participatie aan hulp-en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen: van onderzoek tot actie. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologieen forensisch welzijnswerk, 35, 2, 159-162.

Smetcoren, A.S., Dury, S.,  De Donder, L.,De Witte, N., Van Regenmortel, S., Kardol, M.J.M., & Verté, D.(2014). Denken over later? Attitudes van ouderen ten opzichte van verschillende woonvormen in Vlaanderen. Ruimte en Maatschappij, 6(2), 14-38. 

2013

De Donder, L., Delcourt, S., & Verté, D. (2013). Mis(be)handeling van oudere vrouwen in de thuissituatie. In, G. Coene, & S. Withaeckx (Eds.), Van de liefde geslagen. Nieuwe vormen van familial geweld, feministisch bekeken (pp. 109-128). Brussel: ASP editions.

De Witte, N., Buffel, T., Smetcoren, A.S, De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2013). Zo lang mogelijk thuis in een leeftijdsvriendelijke buurt. In M. Moerenhout, L. Demeester, & R. Sierens, (Eds.) Levens lopen anders. Over actief ouder worden (pp. 77-104). Antwerpen: Garant.

De Witte, N., De Donder, L., & Verté, D. (2013). De behoeften van ouderen: vertaling in het huidige beleid. In C. De Kock, E. Vens, Y. Beljoudi, & C. Van Kerckhove (Eds.), Ouder worden in een veranderende samenleving (pp 151-160). Antwerpen: Garant.

Dury, S., De Donder, L., De Witte, N. Smetcoren, A-S, Buffel, T., & Verté, D. (2013). Grootouders en kleinkinderen. Actief Magazine van De Bond.

Smetcoren, A.S., De Witte, N., De Donder, L., Dury, S., Buffel, T., Kardol, T., & Verté, D. (2013). Over ouderen en wonen in Vlaanderen. Geron, 15(1).

Verté, D., De Witte, N., & De Donder, L. (2013). Zorginnovatie: Sleutel op de toekomst? In Kock, C. D., Vens, E., Beljoudi, Y., & Kerckhove, C. V. (Eds.), Ouder worden in een veranderende samenleving (pp.135-150). Antwerpen: Garant.

Verté, D., Verté, E., De Donder, L., De Witte, N., Dury, S., Smetcoren, A.S., & Buffel, T. 2013. Participatie van ouderen in lokaal beleid. Geron. Tijdschrift voor ouder worden & samenleving, 15(2), 9-12.

2012

De Donder, L., Verté, D., De Witte, N., Buffel, T., & Dury S. 2012. Ouderen als actieve bouwers aan beleid: Belgian Ageing Studies als case. Tijdschrift Klinische Psychologie, 42, 1.

Delcourt, S., De Donder, L., & Verté, D. (2012). Ouderenmis(be)handeling in België: de rol van de leefomgeving in de prevalentie van mis(be)handeling bij oudere vrouwen. Tijdschrift voor Sociologie, 33, 504-529.

Dury, S.,  De Donder, L., Smetcoren, A.S., Brosens, B., Buffel, T., De Witte, N., & Verté, D. (2012). Oudere vrijwilligers gezocht? Tijdschrift voor Welzijnswerk, 36, 22-28. 

2011

De Donder, L., De Witte, N., Dury, S., Buffel, T., & Verté, D. (2011). Fernand: bij ouderen. In Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (Eds.), De wereld draait ook zonder mij (pp. 21-32). Brussel: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

De Donder, L., & Verté, D. (2011). Mis(be)handeling van oudere vrouwen. Uitgelezen, 17(4), 2-5.

De Roeck, I., & De Donder, L. (2011). Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie. In H. Blow,v(Eds.), Handboek Familiaal Geweld, (pp. 6.1-6.19), Brussel: Politea.

Buffel, T., De Donder, L., Dury, S., De Witte, N. and Verté, D. 2011. Het potentieel van de buurt. Kansen en beperkingen van de stad voor het proces van 'goed ouder worden'. In Cockx, F., De Blende, H., Gehre, G., Van den Eeckhaut, G. Verschelden, G. (eds), Handboek Sociaal-Cultureel Werken met Volwassenen. Academia Press, Gent, 444-455.

Buffel, T., Demeere, S., De Donder, L., & Verté, D. 2011. Fysieke, sociale en psychologische dimensies van de woonomgeving: Ouderen aan het woord over verbondenheid met de buurt. Tijdschrift voor Sociologie, 32, 1, 59-87.

De Witte, N., Dury, S., De Donder, L., Buffel, T. and Verté, D. 2011. Ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen. Het Nut van een Tweede Meting. OOK Actueel, 12(1).

2010

De Witte, N., Buffel, T., De Donder, L., Dury, S. and Verté, D. 2010. Sociaal kapitaal en eenzaamheid. Het belang van netwerken voor thuiswonende zestigplussers. Welzijnsgids, 76, 1-20.

Dury, S. Buffel, T., De Donder, L., De Witte, N. and Verté D. 2010. Vrijwilligerswerk op latere leeftijd: Een burgerschapsperspectief. In Hambach, E., Hustinx, L. and Redig, G. (eds), Chinese vrijwilligers? Over de Driehoeksverhouding tussen Vrijwilligerswerk, Activering en Arbeidsmarkt. Politea, Brussel, 183-210.

Verté, D., De Donder, L., Dury, S., De Witte, N., Buffel, T. 2010. Interactief Bestuur als Modewoord? Cijfers uit de Ouderenbehoefteonderzoeken over Ouderen en hun Effectieve Participatiegraad in Lokaal Beleid. OOK Actueel, 113, 10-11.

2009

Buffel, T, De Donder, L., De Witte, N. and Verté, D. 2009. Ouderen en hun buurt: betekenissen van fysieke, sociale en psychologische aspecten van de leefomgeving, Management in lokale besturen, Sectoriele benaderingen, 79, Sect 6B/1-32.

2008

Buffel, T., De Donder, L., De Witte, N., and Verté, D 2008. Oost, west, buurt best: over het belang van de leefomgeving voor het proces van ouder worden, Welzijnsgids, 71, 61-87.

Verté, D., De Witte, N. and De Donder L. 2008. Behoefteonderzoek zet Gemeenten in Beweging. In Samenlevingsopbouw (eds), Terzake Cahier: Ouderen en hun Participatie in het Beleid, 20-22.

Engelstalige artikels en hoofdstukken in boeken

2016

Dury, S., De Donder, L., De Witte, N., Brosens, D., Smetcoren, A.-S., Van Regenmortel, S., & Verté, D. (2016). Is volunteering in Later Life impeded or stimulated by other activities? Research on Aging, 38(1), 51-75. 

Van Regenmortel, S., De Donder, L., Dury, S., Smetcoren, A.S., De Witte, N., & Verté, D. (2016). Social Exclusion in Later Life: A Systematic Review of the Literature. Journal of population ageing. DOI 10.1007/s12062-016-9145-3 

2015

Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2015). Barriers to participation in vocational education among prisoner. Journal of Prison Education and Reentry, 2(2), 8-22.

Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2015). Building a research partnership in a prison context: From collaboration to co-construction. Sociological research online, 20(3). Doi:10.5153/sro.3693.

Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2015). Participation in prison activities: An analysis of the determinants of participation. European Journal on Criminal Policy and Research. Doi:10.1007/s10610- 015-9294-6.

Brosens, D., De Donder, L., Vanwing, T., Dury, S., & Verté, D. (2015). Life long learning: The prison library as a bridge to participation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 1496-1500. 

Buffel, T., McGarry, P., Phillipson, C., De Donder, L., Dury, S., De Witte, N., Smetcoren, A.-S., & Verté, D. (2015). Developing Age-Friendly Cities: Case Studies from Brussels and Manchester and Implications for Policy and Practice. In F. G. Caro, & K. G. Fitzgerald (Eds.), International Perspectives on Age-Friendly Cities. New York: Routledge. 

De Donder, L. (2015). Evidence-informed programmes to reduce violence: preventing elder abuse. In Donnelly, P. D., & Ward, C. L. (Eds.). Oxford Textbook of Violence Prevention: Epidemiology, Evidence, and Policy (pp. 207-212). Oxford: Oxford University Press.

De Donder, L., De Witte, N., Brosens, D., Dierckx, E., & Verté, D. (2015). Learning to detect and prevent elder abuse: the need for a valid risk assessment instrument. Procedia-Social and behavioural Sciences, 191, 1483-1488.

De Donder, L., De Witte, N., Dury, S., Buffel, T., Brosens, D., Smectoren, A.S., Verté, E., Van Regenmortel, S., & Verté, D. (2015). Feelings of unsafety among older people: psychometric properties of the EFU-scale. Procedia-Social and behavioural Sciences, 191, 1095-1101.

Dury, S., De Donder, L., De Witte, N., Buffel T., Jacquet, W., & Verté, D. (2015). To volunteer of not: the influence of individual characteristics, resources, and social factors on the likelihood of volunteering by older adults. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(6), 1107-1128.

Smetcoren, A. . S.De Donder, L.Dury, S.De Witte, N.Kardol, M. J. M. & Verte, D. (2015). Refining the push and pull framework: identifying inequalities in residential relocation among older adults. Ageing and Society. http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X15001026

2014

Brosens, D., De Donder, L., Vanwing, T., Dury, S., & Verté, D. (2014). Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation.Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 518-523. 

Buffel, T., De Backer, F., Peeters, J., Phillipson, C., Romero Reina V., Kindekens, A., De Donder, L., & Lombaerts, K. (2014). Promoting sustainable communities through intergenerational practice. Procedia-Social and behavioural Sciences, 116, 1785-1791. 

Buffel, T., De Donder, L., Phillipson, C., De Witte, N., Dury, S. & Verté, D. (2014). Place Attachment Among Older Adults Living in Four Communities in Flanders, Belgium. Housing Studies, 29, 6, 800-822.

Buffel, T ., De Donder, L., Phillipson, C., Dury, S., De Witte, N. and Verté, D. (2014). Social participation among older adults living in medium-sized cities in Belgium: The role of neighbourhood perceptions. Health Promotion International, 29, 4, 655-668. 

Buffel, T., McGarry, P., Phillipson, C., De Donder, L., Dury, S., De Witte, N., Smetcoren, A.S., & Verté, D. (2014). Developing Age-Friendly Cities: Case Studies from Brussels and Manchester and Implications for Policy and Practice. Journal of aging & social policy, 26, 52-72. 

De Donder, L., Brosens, D., De Witte, N., Buffel, T., Dury, S., Smetcoren, A.S., & Verté, D. (2014). Lifelong learning in old age: results from the Belgian Ageing Studies. Procedia-Social and behavioural Sciences, 116, 513-517. 

De Donder, L., De Witte, N., Verté, D., Dury, S., Buffel, T., Smetcoren, A.S., Brosens, D., & Verté, E. (2014). Developing evidence-Based Age-Friendly Policies: a Participatory Research Project. In Sage Research Methods Cases.

De Greef, M., De Donder, L., Kardol, T., Segers, M., & Verté, D. (2014). Strengths for mastering ageing by realizing tools in Europe: Senior learning model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 4471-4476. 

Dury, S., De Donder, L., Buffel, T., De Witte, N., Jacquet, W., & Verté, D. (2014). Volunteer participation in later life: Individual resources of (potential) volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(6), 1107 – 1128.

Dury, S., Willems, J., De Witte, N., De Donder, L., Buffel, T., & Verte, D. (2014). Municipality and neighborhood influences on volunteering in later life. Journal of Applied Gerontology. doi: 10.1177/0733464814533818

Lang, G., De Donder, L., Penhale, B., Ferreira-Alvest, J., Tamutiene, I., & 
Luoma, M.L. (2014). Measuring Older Adults? Abuse: Evaluation of Formative Indicators to Promote Brevity. Educational Gerontology, 40 (7) 531-542. 

Van Cauwenberg, J., De Donder, L., Clarys, P., De Bourdeaudhuij, I., Deforche, B., et al. (2014). Relationships between the perceived neighborhood social environment and walking for transportation among older adults. Social science & Medicine, 104, 23-30. 

Van Cauwenberg, J., De Donder, L., Clarys, P., De Bourdeaudhuij, I., Owen, N. et al. (2014). Relationships of individual, social, and physical environmental factors with older adults' television viewing time. Journal of Aging and Physical Activity, 22, 4, 508-517.

2013

Brosens, D. (2013). Participation in prison programmes: Encouraging and discouraging factors. In P. Ponsaers, A. Crawford, J. De Maillard, J. Shapland, & A. Verhage (Eds.), Crime, violence, justice and social order. Monitoring contemporary security issues (pp. 257-298). Antwerp: Maklu.

Buffel, T, De Donder, L., Phillipson, C., Dury, S., De Witte, N. and Verté, D. 2013. Social participation among older adults living in medium-sized cities in Belgium: the role of neighbourhood perceptions. Health Promotion International, 2013, 1-14. 

Buffel, T., Phillipson, C. and Scharf, T. 2013. Experiences of neighbourhood exclusion and inclusion among older people living in deprived inner-city areas in Belgium and England. Ageing & Society, 33, 1, 89-109.

De Donder, L., Buffel, T., De Witte, N., Dury, S. and Verté, D. (2013). Perceptual Quality of the Design of the Neighbourhood: The Relation with Feelings of Unsafety in Later Life. Ageing & Society, 33, 917-937.

De Donder, L., Lang, G., Penhale, B., Ferreira-Alves, J., Tamutiene, I., Verté, D., & Luoma, M.L. (2013). Item non-response when measuring elder abuse: influence of methodological choices. European Journal of Pubic Health, 23(6), 1021-1026. 

De Witte, N., Gobbens, R., De Donder, L., Dury, S., Buffel, T., Schols, J. & Verté, D. (2013). The comprehensive frailty assessment instrument: development, validity and reliability. Geriatric Nursing, 34(4), 274-281.

De Witte, N., De Donder, L., Dury, S., Buffel, T., Verté, D. & Schols, J. (2013). A theoretical perspective on the conceptualisation and usefulness of frailty and vulnerability measurements in community dwelling older adults. Aporia: the Nursing Journal, 5(1), 13-31. 

De Witte, N., Gobbens, R., De Donder, L., Dury, S., Buffel, T., Verté, D., & Schols, J. (2013). Validation of the Comprehensive Frailty Assessment Instrument against the Tilburg Frailty Indicator. European Geriatric Medicine, 4, 248-254.

Tamutiene, I., De Donder, L., Penhale, B., Lang, G., Ferreira-Alves, J., & Luoma, M.L. (2013). Help seeking behaviour of abused older women (Cases of Austria, Belgium, Finland, Lithuania and Portugal). Filosofija Sociologija, 24(4), 217-225. 

Van Cauwenberg, J., Clarys, P., De Bourdeaudhui, I., Van Holle, V., Verté, D., De Witte, N., De Donder, L., Buffel, T., Dury, S. and Deforche, B. (2013). Older adults? transportation walking: a cross-sectional study on the cumulative influence of physical environmental factors. International Journal of Health Geographics, 12, 37.

2012

Buffel, T., Dury, S., De Donder, L., De Witte, N., Smetcoren, A.S., De Backer, F., De Mette, T., Lombaerts, K., Peeters, J., Vanwing, T., Brosens, D., & Verté, D. (2012). Achieving social cohesion through intergenerational practice, In H. De Jongh, J. Hindson, & J. Burnell (Eds.), Nature for care, care for nature (pp. 21 - 23). European Commission, Education and culture DG. 

Buffel, T., Phillipson, C., & Scharf, T. (2012). Ageing in urban environments: Developing age-friendly cities. Critical Social Policy32(4), 597–617. 

Buffel, T., Verté, D., De Donder, L., De Witte, N., Dury, S., Vanwing, T., Bolsenbroek, A. (2012). Theorising the relationship between older people and their immediate social living environment. International Journal of Lifelong Education, 31, 13-32. 

De Donder, L., De Witte, N., Buffel, T., Dury, S., & Verté, D. (2012). Social capital and feelings of unsafety in later life: A study on the influence of social networks, place attachment, and civic participation on perceived safety. Research on Aging, 34, 4, 425-448.

De Donder, L., De Witte, N., Dury, S., Buffel, T., & Verté, D. (2012). Individual risk factors of feelings of unsafety in later life. European Journal of Ageing, 9(3), 233-242.  

De Donder, L., Buffel, T., De Witte, N., Dury, S., & Verté, D. (2012). Perceptual quality of neighbourhood design and feelings of unsafety. Ageing & SocietyAgeing & SocietyFirstView, 1–21.

Van Cauwenberg, J., Clarys, P., De Bourdeaudhui, I., Van Holle, V., Verté, D., De Witte, N., De Donder, L., Buffel, T., Dury, S., & Deforche, B. (2012). Physical environmental factors related to walking and cycling in older adults: The Belgian Ageing Studies. BMC Public Health, 12.

Van Cauwenberg, J., Clarys, P., De Bourdeaudhuij, I., Van Holle, V., Verte, D., De Witte, N., De Donder, L., Buffel, T., Dury, S., & Deforche, B. (2012). Relationships between the physical environment and older adults’ walking   and cycling behaviours: The Belgian aging studies. Journal of Aging and Physical Activity20, S314–S315. 

2011

Buffel, T., & Phillipson, C. (2011). Experiences of place among older migrants living in inner-city neighbourhoods in Belgium and England. Diversite Urbaine, 11, 13-37.

De Donder, L., Lang, G. et al. (2011). Perpetrators of abuse against older women: a multi-national study in Europe. The Journal of Adult Protection, 13 (6), 302-314.

De Donder, L., Luoma, M., Penhale, B., Lang, G., Santos, A.J., et al. (2011). European Map of Prevalence Rates of Elder Abuse and its Impact for Future Research. European Journal of Ageing, 8(2), 129-43. 

2010

De Donder, L., Verté, D., De Witte, N., Buffel, T., & Dury, S. (2010). Reflections about interventions and strategies on increasing feelings of safety in later life. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2, 83-89.

De Witte, N., Buffel, T., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2010). Care shortages in later life: The role of individual and contextual variables in Belgium. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2, 111-118.

Dury, S., Verté, D., De Donder, L., Buffel, T., & De Witte, N. (2010). Recruiting older volunteers: Findings from the Belgian Ageing Studies. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2, 1-8.

Vonck, E., Verté, D., De Donder, L., Buffel, T., De Witte, N., & Dury, S. (2010). Older people and sport: Looking beyond the health perspective. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2, 9-16.

2009

De Donder, L., Buffel, T., Verté, D., Dury, S., & De Witte, N. (2009). Feelings of insecurity in context: Theoretical perspectives for studying fear of crime in late life. International Journal of Economics and Finance, 1, 1-19.