Welkom

 

De Ouderenbehoefteonderzoeken (Belgian Ageing Studies - BAS) vinden hun oorsprong in een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent. Sinds het begin van de jaren 2000 onderzoekt het BAS-team de sociale aspecten van het ouder worden. Hun werk focust zich op diverse sociaal gerontologische thema’s: sociale, culturele en politieke participatie op latere leeftijd, vrijwilligerswerk, inclusie en exclusie, kwetsbaarheid, leeftijdsvriendelijke woonomgevingen, veiligheidsgevoelens en sociaal beleid voor en door ouderen.

De Ouderenbehoefteonderzoeken worden sinds 2002 uitgevoerd in verschillende Vlaamse, en sinds kort ook Waalse steden en gemeentes. Ook de stad Brussel nam deel aan het onderzoek. Het doel van deze studies is om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 60-plussers op lokaal niveau in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek staan in functie van de ondersteuning van een lokaal ouderenbeleid. Het project steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat partners zoals provincies, gemeentes, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. Via een participatorische methode worden ouderen actief betrokken in alle fases van het project. Oudere vrijwilligers spelen een centrale rol in de planning, de ontwikkeling en de realisatie van het onderzoek, maar ook in de ontwikkeling van lokale beleidsplannen op basis van de onderzoeksresultaten.